Penton Partners

Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

Rada Nadzorcza
Marek Góra - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Kierunek Finanse i Bankowość oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis Univeristy w Nowym Sączu – program MBA. Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz uczestniczył w East Central European Scholarship Program organizowanym przez Georgetown University – Washington. Przez pięć lat pracował Najwyższej Izbie Kontroli, najpierw na stanowisku doradcy ekonomicznego, a następnie wicedyrektora delegatury w Krakowie. Od lipca 1998 r. zatrudniony w spółkach tworzących Grupę Maspex Wadowice, zajmuje stanowiska dyrektora finansowego i wiceprezesa zarządu.

 
Jacek Tucharz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Wydział Handlu Zagranicznego, oraz Podyplomowego Studium Polityki Marketingowej Szkoły Gównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996 - 2004 pracował między innymi w następujących firmach Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Handowego, XI NFI, Trinity Management oraz PZU NFI Management - firmach zarządzających aktywami narodowych funduszy inwestycyjnych. W kolejnych latach pracował na stanowisku Prezesa Zarządu w Auto - Centrum Puławska oraz jako Wiceprezes Zarządu w Energosynergia Technologie. Niezależny członek rad nadzorczych kilku spółek akcyjnych. Makler papierów wartościowych.

 
Hubert Choszczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Kierunek Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczął w roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Centrum Operacji Zagranicznych. Od roku 1999 roku związany z branżą ubezpieczeniową. Pracował m.in. Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., JLT-SIACI Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Polska S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PZU S.A., AXA TUiR S.A jako Dyrektor Oddziału Regionalnego Warszawa. Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w TUiR WARTA S.A.