Penton Partners
Informacje o Towarzystwie

Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych działającym na rynku od 2009 roku.

image1

W dniu 28 kwietnia 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wykonywanie przez Penton TFI S.A. działalności polegającej na:

  • tworzeniu regulowanych funduszy inwestycyjnych,
  • zarządzaniu funduszami, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
  • reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich oraz
  • zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Adres: 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24A lok. 65, piętro V
Tel.: +48 (22) 412 41 41
Fax: +48 (22) 412 41 41
KRS: 0000290519, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 108-00-03-715
REGON: 141035638
Decyzja KNF: DFL/4030/13/45/08/09/V/61-1/SP z dnia 28 kwietnia 2009 roku