Penton Partners
Fundusze Zarządzane przez Mount TFI

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje potencjalnym klientom tworzenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostosowanych do indywidualnych preferencji inwestorów prywatnych jak i instytucjonalnych, w tym dla spółek giełdowych.

image03W zakresie funduszy dedykowanych zapewniamy kompleksową usługę zawierającą w szczególności:

  • zarządzanie funduszem zgodnie ze statutem i określoną polityką inwestycyjną,
  • aktywne poszukiwanie projektów inwestycyjnych,
  • prowadzenie administracji funduszu,
  • koordynację działań doradców prawnych i podatkowych,
  • raportowanie z działalności funduszu do Komisją Nadzoru Finansowego.

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. elastycznie dostosowuje środki i proponowane rozwiązania do potrzeb zgłaszanych przez klientów, tak aby oferowane produkty odpowiadały rzeczywistym oczekiwaniom inwestorów.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą uprzejmie prosimy o kontakt.